top of page
DOKUMENTY
    SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ HRANICE, NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ
    SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ HRANICE A NÁPLNĚ PROGRAMŮ 

Český pohár: startují pouze soutěžící, kteří/které mají splněný test výkonnosti své věkové      kategorie (splněno na bílou, žlutou nebo zelenou barvu); tento požadavek neplatí pro kategorii nováčci chlapci, nováčci starší dívky a nováčci mladší dívky. 

Pohár ČKS – A: start není podmíněn splněným testem výkonnosti (tzn. mohou startovat soutěžící se splněným testem své věkové kategorie i ti/ty, kteří/které test výkonnosti své věkové kategorie nesplnili/nesplnily)

 

Pohár ČKS – B: startují pouze soutěžící, kteří/které nemají splněný test výkonnosti své věkové kategorie Pohár

 

Pohár ČKS – C: start není podmíněn splněným testem výkonnosti (tzn. mohou startovat soutěžící se splněným testem své věkové kategorie i ti/ty, kteří/které test výkonnosti své věkové kategorie nesplnili/nesplnily)

 

Pohár ČKS – Adult A: start není podmíněn splněným testem výkonnosti (tzn., mohou startovat soutěžící se splněným testem své věkové kategorie či vyšším i ti/ty, kteří/které test výkonnosti své věkové kategorie nesplnili/nesplnily)

 

Pohár ČKS – Adult B: start není podmíněn splněným testem výkonnosti, ale při startu soutěžícího/soutěžící s testem, startují pouze soutěžící, kteří/které nemají splněný test výkonnosti vyšší než č. 4, a to na jakoukoliv barvu (tzn. soutěžící, který/která splnil/a, a to i kdykoliv v minulosti, test výkonnosti číslo 5, 6, 7, 8 a/nebo 9 na bílou, žlutou nebo zelenou barvu může startovat pouze v Poháru ČKS – Adult A, ostatní soutěžící si mohou vybrat mezi Adult A a Adult B)

Po zrušení povinných cviků došlo k poklesu úrovně našich krasobruslařů, a proto se od sezóny 2001/2002 přistoupilo k plnění výkonnostních testů, které vycházejí ze zásad povinných cviků.

Tyto testy mají vytvořit představu o přirozené šikovnosti krasobruslaře neovlivněnou tréninkovým procesem.

Plánovaná náplň programů pro soutěže hodnocené systémem ISU

bottom of page